Paroba XL


Beste Explorers en Explo-begeleiding,

Wij hebben er weer veel zin in, in de Paroba XL!

Deze wordt anders dan de Paroba die jullie gewend zijn, en met deze brief willen we jullie informeren over wat je kan verwachten, en wat wij van jullie verwachten.

​Lees onderstaande punten zorgvuldig door, er staat belangrijke informatie in!​

 

1. Hike XL

De hike voor de Explorers zal dit jaar nét wat uitdagender zijn dan voorgaande jaren. Om je hier goed op voor te bereiden zou je eens goed kunnen kijken naar de routetechnieken op Scoutpedia, en dan vooral naar de technieken die je nog niet echt kent natuurlijk!

Verder heeft iedere Explorerpatrouille een vaandel nodig (i.e. een vaandelstok (minstens 1,5m) met daarop een vlag) tijdens de hike. (Kun je meteen ook gebruiken als thema-aankleding van je subkamp!)

 

2. De XL kookwedstrijden

Alle Explo-ploegen strijden in de kookwedstrijden tegen elkaar in een Masterchef–type kookprogramma.

De XL Kookwestrijden:

 • ​Zijn op zaterdagavond
 • Rond 16:30 uur kunnen jullie foerageren bij de kooktent
 • Om exact 19.00 uur presenteren jullie je maaltijd aan de jury.
 • De maaltijd is volledig naar jullie eigen keuze, en jullie doen daarvoor ZELF VOORAF je inkopen. Deze inkopen neem je mee naar de Paroba. De inkopen die gekoeld bewaard moeten worden lever je bij aankomst in, in een tas met een sticker met jullie groep erop; deze tas wordt bewaard in een koelkast in de Kooktent. [NB dit is alleen de maaltijd van de kookwedstrijd, de zaken voor lunch en ontbijt krijg je van d​​e organisatie.]
 • De maaltijd bereidt je met je eigen meegebrachte ingrediënten.
 • (Extra) kosten kookwedstrijden:
  • Wat jullie besteden aan jullie maaltijd is volledig naar eigen keuze. Als aanvullende handicap krijgen jullie de opdracht om qua prijs, per persoon, zo dicht mogelijk bij € 3,50 te gaan zitten, en daar kun je extra punten voor krijgen. Hiervoor moet je het bonnetje van jullie inkopen overleggen aan de jury. Jullie krijgen na afloop van de Paroba tot maximaal € 3,50 pp van ons teruggestort, alleen na het overleggen van een bonnetje. Doe je meer inkopen voor de wedstrijden (dat mag!), dan is dat voor jullie eigen rekening.
 • Jullie koken op houtvuur (Let op: dit is anders dan vorig jaar!)

Onduidelijkheden, vragen? Effe mailen: timo.kreike@gmail.com

 

3. Zelf programma maken!

Het zondagochtendprogramma, daar gaan jullie zelf in meebepalen!

De opdracht: Wat zouden jullie voor een spannende, leuke, aparte (haalbare) activiteit met het subkamp (60 Explo’s!) op de Paroba XL willen doen?

Een relaxte muziek-quiz in een tent, of een ruig spel in het bos? Dat kan – bedenk het maar!

Richtlijnen:

 • ​De activiteit kan plaatsvinden in de buurt van het Paroba terrein, in een tent, op een grasveld of in het bos.
 • Qua tijd is er in totaal 3 uur beschikbaar, dus een activiteit van 3 uur is mogelijk, of 2 van anderhalf uur, of vier van 45 minuten.
 • De activiteit is voor het complete Explo subkamp van ca. 60 personen. Iedereen doet mee.
 • De bedenkers van de activiteit kunnen/mogen deze zelf uitvoeren/organiseren, of wij kunnen daarin assisteren. Dit is naar wens, en in overleg met de bedenkers.
 • Liefst een activiteit waar je punten mee kan scoren – hier wordt de jury weer blij van. 🙂
 • Zo mogelijk, een activiteit in het thema.

Wij horen graag van jullie wat jullie bedenken, inclusief:

 • Benodigdheden, zowel terrein als materiaal.
 • Wie gaat dit materiaal maken/verzamelen?
 • Nemen jullie het benodigde materiaal zelf mee?
 • Bemensing, uitgevoerd door jullie of door ons, en hoeveel mensen zijn er nodig om de activiteit te draaien?
 • Budget. Schatting van de totale kosten
 • Tijdsduur
 • Mogelijke puntenverdeling

Van elk groepje ontvangen wij graag jullie suggesties (1 of meerdere) UITERLIJK ZONDAG 27 MAART. Jullie voorstellen voor een programma onderdeel graag mailen naar: timo.kreike@gmail.com

Er zijn ongeveer 12 deelnemende teams, dus je weet van tevoren dat niet alle bedachte activiteiten kunnen plaatsvinden. De Paroba XL organisatie beslist uiteindelijk welke programma onderdelen uitgevoerd gaan worden. Over deze beslissing wordt – zoals dat heet – niet gecommuniceerd.

De bedenkers van de gekozen activiteiten worden uiteraard geïnformeerd.

 

​4. Je kampement

Net als de gewone paroba’s krijg je de ruimte om 1 “patrouille” tent neer te zetten en een keuken te bouwen. De ruimte is beperkt op het XL terrein dus bedenk goed wat je wel en niet mee neemt. Explorers koken – net als de scouts – op houtvuur.

 

5. Inschrijven en betalen

Er zijn enkele groepen die nog niet de individuele deelnemers hebben ingeschreven. Loop je tegen problemen aan met inschrijven? Mail dan naar inschrijving@paroba.nl.

De kosten voor de Paroba, als je die nog niet hebt overgemaakt graag zo spoedig mogelijk betalen:

 • De kosten zijn €30,- per deelne(e)m(st)er. Kosten voor deelname willen wij ​zsm over​gemaakt zien op giro rekening NL34 INGB 0005 3652 54 t.n.v. Paroba Amstelland, o.v.v. “Paroba XL ​2016” plus je [groepsnaam] en het [aantal kinderen]. De deelnemerskosten mogen uitsluitend via de groep, en het liefst in één keer, overgemaakt worden.

Indien we meer info beschikbaar hebben, laten we het weten!